Şifreniz yoksa boş bırakın
Allah, kimine bal verir parmak vermez; kimine de parmak verir bal vermez. (Kelam-ı Kibar)